• 08 1921 8060
 • geeraff88@gmail.com
 • 09:00-17:00 (Mon-Sat)

How to Order

 • Meet & Agree
 • Idea & Concept
 • Design & Create
 • Build & Install

Ordering Process

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. งบประมาณเบื้องต้น

ลูกค้าสามารถทราบงบประมาณเบื้องต้นโดย จากการประมาณเป็นความยาวต่อเมตร โดยราคาจะแตกต่างกันตามประเภทของวัสดุและการทำสี functionต่างๆเลือกได้ตามสมควร ความสูงของฝ้าเพดานไม่เกินประมาณ 2.60 เมตร โดยมีประมาณการต่างๆตามการใช้วัสดุตกแต่งดังนี้

 • ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน

ไม่มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  22,500 บาทต่อเมตร
มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  25,000 บาทต่อเมตร

 • แผ่นmdf ปิดผิวลามิเนท

ไม่มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  25,000 บาทต่อเมตร
มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  27,500 บาทต่อเมตร

 • แผ่นmdf กรุวีเนียร์ไม้ทำสีเคลือบแล๊คเกอร์

ไม่มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  27,500 บาทต่อเมตร
มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  30,000 บาทต่อเมตร

 • วัสดุไม้อัดยาง มอก.โครงไม้สักกรุแผ่นลามิเนท

ไม่มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  27,500 บาทต่อเมตร
มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  30,000 บาทต่อเมตร

 • วัสดุไม้อัดยาง มอก.โครงไม้สักทำสีพ่น

ไม่มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  30,000 บาทต่อเมตร
มีหน้าบานราคาเริ่มต้นที่  32,500 บาทต่อเมตร
มีหน้าบานสี higlossราคาเริ่มต้นที่  35,000 บาทต่อเมตร

หากอยู่ในงบประมาณและต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้น ต้องการให้เสนอรูปแบบ วัสดุ ตัวอย่างสี ลวดลายไม้ ขนาดและราคาที่แน่นอน จำเป็นต้องไปวัดขนาดและสำรวจสถานที่ บริษัทฯขอรับมัดจำเป็นเงิน 3,000 บาท โดยเงินจำนวนนี้จะถูกหักออกในงวดสุดท้าย

2. การเสนอรูปแบบละเอียดและงบประมาณที่แน่นอน

 • บริษัทฯขอรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นเงิน 10%-15% ของราคาที่เสนอไปเพื่อทำการออกแบบ
 • บริษัทฯดำเนินการออกแบบให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ
 • เสนอแบบรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน ตัวอย่างวัสดุต่างๆ ตัวอย่างสี ตัวอย่างอุปกรณ์   ประกอบ เช่น ฟิตติ้งต่างๆ  ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น

3. การทำแบบรายละเอียดและสัญญา

 • บริษัทฯขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการผลิตเป็นเงิน 50% ของราคาที่เสนอ เงินส่วนที่เหลือจะขอรับเมื่อบริษัทฯได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จ
 • การผลิตใช้เวลาประมาณ 30 วัน หลังจากแบบได้รับการอนุมัติ
 • แจ้งความคืบหน้าในการผลิตให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ
 • แจ้งกำหนดการติดตั้ง และวางแผนเตรียมความพร้อมที่หน้างาน เช่น งานแก้ไขปรับระบบ ไฟฟ้า  เสริมความแข็งแรงที่ผนังและฝ้าเพดาน  การป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ เป็นต้น
 • ทำการติดตั้งตามรูปแบบ ใช้เวลา 2-4 วัน  ตรวจสอบ และทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน