21
Sep

การใช้พื้นที่ใต้บันไดให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เรามักพบกับปัญหาการใช้พื้นที่ใต้บันได หากได้รับการออกแบบที่ดีแล้วก็จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้ได้สูงสุด ใช้เก็บของต่างๆ เช่น เก็บรองเท้า เก็บไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่น เครื่องมือช่าง เป็นต้น  GEE-RAFF CLOSET นำ IDEAที่เราทำให้ลูกค้ามาเป็นแนวทางการการออกแบบพื้นที่ใต้บันได  ลองมาดูให้เป็นแนวทางกันครับ

ติดต่อสอบถาม
Line : @gee-raff
Email: geeraff88@gmail.com
Tel: 08 1921 8060

หรือดูข้อมูลสินค้าอื่นๆใน
Website : www.gee-raff.com
Facebook : www.facebook.com/gee-raff.closet
Instagram : www.instagram.com/geeraff.closet/