25
Jan

ตู้เก็บรองเท้าบิ้วอินบริเวณบันได

เรามักพบกับปัญหาการใช้พื้นที่ใต้บันได หากได้รับการออกแบบที่ดีแล้วก็จะใช้ประโยชน์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้ได้สูงสุด

ใช้เก็บของต่างๆ เช่น เก็บรองเท้า เก็บไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่น เครื่องมือช่าง เป็นต้น  GEE-RAFF CLOSET นำ IDEAที่เราทำ

ให้ลูกค้ามาเป็นแนวทางการการออกแบบพื้นที่ใต้บันได  ลองมาดูให้เป็นแนวทางกันครับ

 

 

สามารถจัดเก็บและเลือกใช้งานได้จากบานที่เปิดด้านนอกเลย

             

พื้นที่ใต้บันได เราออกแบบให้มีบานตู้เรียง

กันไปอย่างเป็นระเบียบ  บานตู้ด้านในสุด 2 บานเป็นบานประตูเข้าห้องเก็บของใต้บันได    ส่วนด้านในสุดเป็นห้องน้ำ

 

แยกพื้นที่การจัดเก็บด้านหลังตู้รองเท้าสำหรับเก็บของอื่นๆ

ด้านหลังที่อยู่ภายในห้องเก็บของ เราทำตู้สำหรับเก็บของ เช่นเก็บเครื่องมือช่าง ฯลฯ

เพราะซอกด้านในนั้นจะลึกและเป็นที่มุมอับ

ผนังหลังตู้รองเท้าสามารถติดราวแขวนไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่นได้

เท่านี้ห้องเก็บของใต้บันไดก็ได้ประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าแล้ว

 

                         

พื้นที่ใต้บันได เราออกแบบให้มี      บานตู้เรียงกันไปตามความลาดเอียงของบันได

ชั้นด้านบนที่มือเอื้อมไม่ถึงจัดไว้สำหรับเก็บกล่องรองเท้า

ด้านล่างๆลงมาชั้นที่วางรองเท้าจะหักเอียงเพื่อให้เห็นรองเท้าได้ชัดขึ้น และทำให้ตู้มีความลึกน้อยลง

ด้านล่างสุดจัดเตรียมสำหรับรองเท้าที่ใช้งานบ่อยๆ เราจึงปล่อยโล่ง ส่วนด้านในสุดเป็นห้องเก็บของใต้บันได