Lilian

ตู้เสื้อผ้าบิวอิน Wardrobe แบบมีหน้าบาน เป็น รูปแบบของตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะ ชนิดที่มีหน้าบานเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งผนัง  สำหรับห้องที่มีพื้นที่ที่เป็นผนังยาว  มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน เช่น โต๊ะแต่งตัว ชั้นวางของประดับ เครื่องสำอางค์ ที่วางและชารท์อุปกรณ์ IT เช่น IPAD IPhone ถังขยะขนาดเล็ก ที่ใส่กระดาษทิชชู่ ถังผ้าใช้แล้ว ที่วางตู้เย็นขนาดเล็ก ที่รีดผ้า ที่เก็บตู้เซฟขนาดเล็ก  ราวแขวนผ้าแบบโน้มดึงลงมา  กระจกส่องตัว กระจกส่องหน้าที่มีพื้นที่ด้านในเก็บของจุกจิก เป็นต้น

ภายในแยกการจัดเก็บเสื้อประเภทต่างๆ  กระโปรง กางเกง เครื่องประดับ กระเป๋าขนาดต่างๆ รองเท้า ฯลฯ ไว้ในพื้นที่เดียวกัน  เหมาะกับพื้นที่ที่มีผนังตามยาวที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน  การออกแบบเน้นให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ละคน สามารถเลือกการจัดเก็บจากลิ้นชักและราวแขวนแบบต่างๆ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)