Konfido

ตู้เสื้อผ้าบิวอิน Wardrobe แบบมีหน้าบาน สำหรับ ห้องที่มีพื้นที่ที่เป็นผนังยาวๆ  ต้องการผนังตกแต่งที่มีประโยชน์ใช้สอยไว้เก็บเสื้อผ้า วางของอื่นๆหรือแม้กระทั่งแขวน TV  เป็นรูปแบบของตู้เสื้อผ้าชนิดที่มีหน้าบานเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งผนัง  ภายในแยกการจัดเก็บเสื้อประเภทต่างๆ  กระโปรง กางเกง เครื่องประดับ กระเป๋าขนาดต่างๆ รองเท้า ฯลฯ ไว้ในพื้นที่เดียวกัน

เหมาะกับพื้นที่ที่มีผนังตามยาวค่อนข้างมาก การออกแบบเน้นให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ละคน สามารถเลือกการจัดเก็บจากลิ้นชักและราวแขวนแบบต่างๆ ภายในลิ้นชักออกแบบให้มีช่องเก็บของมีค่าได้อย่างแนบเนียน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)