02
Jul

โครงการตกแต่งภายใน หมู่บ้านซื่อตรงโคซี่

โครงการตกแต่งภายใน หมู่บ้านซื่อตรง (ห้องทานอาหาร)

รูปแบบการDESIGN เป็นเหมือนห้องรับแขก เป็น MODERN LUXURY ใช้วัสดุแบบเดียวกัน

การออกแบบหลุมฝ้าใช้รูปแบบเดียวกัน ทำให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องระหว่างทั้งสองพื้นที่

ผนังตกแต่งใช้รูปแบบ PIXELมาจัดเรียงสูงต่ำที่ไม่เท่ากัน แต่ให้ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

สภาพเดิมก่อนทำการปรับปรุง